dokumentacja.jpg14.07.2021

Jak przygotować dokumentację techniczną do relokacji maszyn?

Na relokację maszyn składa się wiele czynności, które muszą być dobrze zaplanowane i przeprowadzane pod nadzorem specjalistów. Poszczególne etapy to odłączenie maszyn i urządzeń od mediów, demontaż maszyn i urządzeń, zapakowanie oraz zabezpieczenie ich na czas podróży, transport, rozładunek, montaż, wypoziomowanie, podłączenie i ponowne uruchomienie. Niezbędnym elementem każdej dobrze przeprowadzonej relokacji jest dokumentacja techniczna.

Zobacz