Oferujemy przeprowadzki przemysłowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Świadczymy kompleksowe usługi – od mechanicznego i elektrycznego demontażu maszyn, przez ich załadunek, aż po transport, montaż i uruchomienie w nowym miejscu. Dbamy przy tym o odpowiednie oznaczenie urządzeń i skompletowanie dokumentacji wymaganej do ich transferu.

W ramach przeprowadzek maszyn oferujemy m.in.:

 • demontaż maszyn w tym odłączenie od mediów, 
 • przygotowanie do tranportu i załadunek,
 • transport w Polsce i za granicą,
 • organizacja transportu ponadgabarytowego,
 • montaż maszyn, w tym przygotowanie fundamentu i wykonanie instalacji,
 • wykonanie instalacji pod montaż maszyn,
 • przenoszenie maszyn i linii produkcyjnych wewnątrz zakładu,
 • złomowanie maszyn i urządzeń (posiadamy stosowne zezwolenia)
 • projektowanie, wykonanie i montaż dodatkowej infrastruktury,
 • konserwację i naprawę maszyn w zakładach przemysłowych,
 • przywrócenie miejsca po demontażu maszyny do stanu pierwotnego lub zagospodarowania go w inny sposób.

Transport maszyn

Pomagamy w organizacji niemal każdego rodzaju transportu. Cena przewozu uzależniona jest od trasy, wagi i gabarytów sprzętu. Transfer maszyn prowadzony jest głównie przy pomocy kontenerów i standardowych naczep, jednak w razie potrzeby wykorzystujemy też naczepy niskopodwoziowe. Posiadamy przy tym niezbędną wiedzę na temat mocowania i sztauowania ładunku. Zajmujemy się także transportem ponadgabarytowym.

Montaż maszyn na gotowym fundamencie

Montaż maszyn na gotowym fundamencie rozpoczynamy od pomiaru płaskości podłoża. Jeżeli jest ono równe i wypoziomowane, ustawienie urządzeń w danym miejscu nie będzie problematyczne. Precyzja w przygotowywaniu fundamentów pod instalację maszyn jest niezwykle ważna, ponieważ w słabo ustawionym i zamontowanym sprzęcie może dochodzić do naprężenia, które sprawia, że maszyna nie trzyma parametrów.

Wykonywanie fundamentów pod maszyny

Każdy fundament pod maszynę wykonywany jest zgodnie z projektem architektoniczno-budowalnym zawartym w dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny. W przypadku, gdy dany projekt nie zawiera rysunku zbrojeniowego, nasz zespół konstruktorów wykonuje odpowiedni projekt.

Pierwszym etapem prac związanych z kładzeniem fundamentu pod maszynę jest wykonanie wykopu pod fundament oraz zbadanie charakterystyki podłoża – przede wszystkim jego składu i nośności. W razie konieczności dokonujemy wymiany gruntu i odpowiednio go zagęszczamy. Kolejny etap to przygotowanie zbrojenia, wypoziomowanie fundamentu i zalanie go betonem o określonych parametrach.