Oferujemy usługę relokacji maszyn i całych linii produkcyjnych. W ramach usługi oferujemy również montaż maszyn i ich demontaż. Na Państwa życzenie możemy zdemontować urządzenia i przetransportować je we wskazane miejsce, a także wykonać wszystkie niezbędne pomiary energetyczne, czy geometrii maszyn. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i dysponowaniu profesjonalnym zapleczem technicznym jesteśmy w stanie podjąć się transferu maszyn zarówno w kraju, jak i za granicą.

W zakres usługi relokacji maszyn wchodzą następujące czynności:

  • stworzenie planu zadań zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami zakładu,
  • przygotowanie pojedynczych maszyn lub kompletnych linii do demontażu,
  • odpowiednie oznaczenie poszczególnych urządzeń,
  • demontaż maszyn, odłączenie od podłączonych instalacji,
  • zabezpieczenie sprzętu,
  • załadunek maszyn i niezbędnego osprzętu,
  • przemieszczenie maszyn do nowego miejsca,
  • rozładunek i montaż urządzeń na gotowych fundamentach (w przypadku ich braku wykonanie odpowiednich fundamentów),
  • podłączenie niezbędnych mediów lub ich wykonanie w przypadku ich braku,
  • uruchomienie i test sprawności maszyn.

Relokacja linii przemysłowych

Usługa relokacja linii przemysłowych kierowana jest do wszystkich z Państwa, którym zależy na szybkim  i bezpiecznym transporcie linii przemysłowej i urządzeń do niej przynależących. Zajmujemy się kompletnym demontażem linii  i załadunkiem maszyn na odpowiedni środek transportu  również wtedy, gdy korzystają Państwo z urządzeń o dużych gabarytach – rozładujemy i ponownie zamontujemy całą linię produkcyjną we wskazanym miejscu. Dbamy również o to, by linia przemysłowa została w pełni zaadaptowana do nowej przestrzeni.

Dlaczego warto nam zlecić wykonanie przeprowadzki przemysłowej?

Przeprowadzka przemysłowa jest zadaniem, którego nie sposób wykonać bez właściwych środków organizacyjnych. Dlatego konieczne jest zaplanowanie wszystkich czynności – a to zadanie dla osób mających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Współpraca z nami sprawi, że przedsięwzięcie zostanie wykonane w zaplanowanym czasie i nie narazi Państwa na straty finansowe. W trakcie przeprowadzki przemysłowej może łatwo dojść do uszkodzenia podzespołów. Nasi pracownicy wykonują swoje obowiązki z należytą dokładnością, co jest gwarancją, że zadanie zostanie wykonane szybko i dokładnie.