uslugi-relokacyjne.jpg
22.02.2021
Usługi relokacyjne dla przemysłu

Planują Państwo zmienić lokalizację swojego zakładu produkcyjnego? Zapraszamy do współpracy. Oferujemy usługi relokacyjne dla zakładów przemysłowych, w tym przenoszenie linii przemysłowych, relokacje maszyn i innych urządzeń w zależności od wymagań Klienta. Prace rozpoczynamy od sprawdzenia geometrii maszyny i sporządzenia protokołu pomiaru zgodnie z obowiązującymi polskimi normami w tym zakresie. Następnie przeprowadzamy mechaniczny i elektryczny demontaż maszyn i urządzeń oraz ich transport do miejsca docelowego. Bierzemy odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie poszczególnych elementów maszyn i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do transferu. Zapewniamy wysoki poziom zabezpieczenia ładunku podczas transportu. Kolejnym etapem prac jest rozładunek oraz montaż elektryczny i mechaniczny maszyn. W razie potrzeby przygotowujemy również fundamenty i wykonujemy odpowiednie instalacje. Następnie przystępujemy do podłączania maszyn do mediów i uruchamiamy je. Prace związane z relokacjami maszyn kończymy wykonując ponownie geometrię sprawdzającą i sporządzamy odpowiedni protokół.

Przygotowanie do relokacji przemysłowych

Przygotowanie do relokacji przemysłowych obejmuje wstępną ocenę projektu oraz zaplanowanie transferu krok po kroku. Staramy się oszacować czas realizacji usługi, biorąc pod uwagę m.in. warunki terenowo-logistyczne oraz stan zaplecza mediowego w miejscu, do którego dokonamy przeniesienia maszyn. Oceniamy plan rozmieszczenia sprzętu w nowej lokalizacji, a w przypadku braku takiego schematu pomagamy Klientom w jego opracowaniu. Przygotowujemy szczegółowy harmonogram prac i dokonujemy kalkulacji kosztów usługi. Po akceptacji planu relokacji przez Klienta, przystępujemy do działania i wdrażamy plan relokacji.

Dlaczego relokacje fabryk są coraz popularniejsze?

Relokacje fabryk są obecnie formą inwestycji w działalność, ponieważ dają szansę na poprawę jej efektywności w zupełnie nowym miejscu. Transfer planowany jest zazwyczaj kątem logistycznym, a więc ze względu na dostęp do obiektów. Niekiedy przedsiębiorcy decydują się na przemieszczanie maszyn do innego zakładu, chcąc skonsolidować ośrodki produkcyjne, co prowadzi do optymalizacji produktowej. Innym powodem może być też chęć przeorganizowania biznesu na sprzedaż kompleksową, a więc dystrybucję zarówno technologii materialnej, jak i know-how.

Jeżeli są Państwo zainteresowanie pełną lub częściową relokacją linii przemysłowych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.